Szkolenia z raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBiZE)

Naucz się raportowania do Krajowej bazy KOBiZE
raz na zawsze 🙂

O sobie:

mgr inż. Ewa Michalik-Kardaś.
Absolwentka wydziału Inżynierii Środowiska oraz studiów podyplomowych Informatyka i Zarządzanie w Ochronie Środowiska Politechniki Warszawskiej, 12 lat pracowałam w KOBiZE IOŚ-PIB –
w tym 10 lat w Zespole Zarządzania Krajową Bazą.

Pracując w KOBiZE IOŚ-PIB współtworzyłam system Krajowej bazy, ulepszałam go, analizowałam dane w nim zawarte, a w okresie raportowym wspierałam i przeprowadzałam tysiące Osób w poprawnym zrealizowaniu obowiązku raportowania do Krajowej bazy.

Wraz z Koleżankami i z Kolegami z Zespołu przeanalizowałam ogrom danych związanych z Krajową bazą.

W pracy szkoleniowo-warsztatowej jestem elastyczna i czujna, zwracam uwagę zarówno na indywidualne potrzeby Uczestników,
jak i potrzeby całej Grupy.

Dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu znam nie tylko trudności, jakie najczęściej miewają Użytkownicy Krajowej bazy,
ale także szczegóły i warte poznania niuanse dotyczące samego systemu, które są przydatne w sprawnym wypełnieniu raportu.

Na szkoleniu pracujemy na żywym organizmie – czyli
na systemie Krajowej bazy
i najważniejsze kwestie w zakresie podejścia i poruszania się po systemie podkreślam tak, by Uczestnik nauczył się ich „na zawsze”.

Obecnie, zawodowo zajmuję się m.in. nauczaniem i szkoleniami.

Oferuję:

1. Grupowe szkolenia ONLINE z raportowania
do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji w dwóch wersjach:


szkolenie z raportowania standardowego (RS)
– szkolenie z raportowania uproszczonego (RU)

***

Informacje o dwóch typach raportów do Krajowej bazy:

https://szkolenia.foto-wizje.pl/index.php/rodzaje-raportow-do-krajowej-bazy/

Informacje o szkoleniach:

https://szkolenia.foto-wizje.pl/index.php/szkolenia/

***

2. Spersonalizowane szkolenia – nauka wykonywania raportu;
Kontakt: raporteko@gmail.com
lub telefonicznie: 694 127 747

NAUCZ SIĘ RAPORTOWANIA „RAZ – NA ZAWSZE”
🙂

Informacje o raportowaniu do Krajowej bazy:

Raport do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (elektronicznej platformy funkcjonującej w KOBiZE IOŚ-PIB), składa się corocznie i jest on obowiązkowy dla wszystkich podmiotów, których działalność powoduje emisje zanieczyszczeń do powietrza oraz osób fizycznych niebędących przedsiębiorą, jeśli eksploatują instalację wymagającą pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwolenia zintegrowanego lub źródło/źródła spalania paliw, o którym/których mowa w art. 152 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (nominalna moc cieplna źródła/źródeł liczona łącznie:
od 1 MW, a mniejsza niż 50 MW)
(art. 7 ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji).

Nie ma znaczenia jak mała jest emisja zanieczyszczeń, bo w przepisach nie ustalono minimalnych wartości zanieczyszczeń ani innych wartości progowych.

Raport do Krajowej bazy należy składać do końca lutego każdego roku
i uzupełniać danymi z roku poprzedniego.

Jakie przykłdowe działalność powoduje emisję?

Emisję powodują zarówno procesy spalania, liczne procesy technologiczne oraz używanie wielu produktów.
Emitują m.in.: samochody (służbowe i leasingowane), inne urządzenia z silnikiem spalinowym (np. kosiarki),
klimatyzacje, kotły ciepłownicze, instalacje używane w sektorze spożywczym i gastronomicznym, wszelkiego typu piece
(gazowe, na paliwa stałe, olejowe, eko),
nagrzewnice, promienniki, agregaty prądotwórcze
i inne instalacje/urządzenia, zbiorniki materiałów sypkich, spawanie, klejenie, malowanie, lutowanie, lakierowanie, wiele procesów produkcyjnych i przetwórstwo, oczyszczalnie ścieków i składowiska.
Emisyjna jest także działalność poza instalacjami i urządzeniami
– np.: ręczne malowanie, konserwacja elementów instalacji, zużycie rozpuszczalników i innych związków lotnych, dezynfekowanie biura i rąk….
Wszystko, co idzie do powietrza.

Emisja może być nawet minimalna: nie ma w przepisach prawa ustanowionych żadnych wartości minimalnych ani progowych, które zwalniałyby z obowiązku raportowania do Krajowej bazy.

Opłaty za korzystanie ze śroodowiska

Od 1 stycznia 2019 r., podmioty korzystające ze środowiska, wprowadzające gazy lub pyły do powietrza są obowiązane do przedłożenia marszałkowi województwa wykazu opłatowego za korzystanie ze środowiska (w zakresie powietrza) sporządzonego na podstawie informacji zawartych w raporcie do KOBiZE
(art. 286 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska)

Brak raportowania może pośrednio skutkować sankcją za niesporządzenie raportu do Krajowej bazy lub sankcją za niezłożenie wykazu opałowego i/lub niewniesienie opłat.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu grupowym

1. Przesłanie wypełnionego formularza jest pierwszym etapem zgłoszenia. Uczestnictwo w szkoleniu gwarantuje przedpłata.

Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto firmy Obserwatornia.pl – Ewa Michalik-Kardaś
mbank: 31 1140 2004 0000 3402 7971 0167

Tytułem: Szkolenie KB

2. Wpłatę na konto potwierdzamy mailowo przed szkoleniem.
Bez dokonania wpłaty link na szkolenie nie zostanie przesłany.

3. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać najpóźniej 2 dni robocze przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej, poprzez e-mail: raporteko@gmail.com
Rezygnacja w późniejszym terminie powoduje brak zwrotu przedpłaty.

4. Obserwatornia.pl może odwołać szkolenie.
W takiej sytuacji przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone.

UWAGA!
OSOBY CHĘTNE, KTÓRE ZGŁOSZĄ TAKĄ POTRZEBĘ E-MAILOWO,
OTRZYMAJĄ PO SZKOLENIU
CERTYFIKAT.